Senin, 17 Desember 2012

Sekilas Kitab al-Muhaddits al-Fashil karya al-RamahurmuziKitab ini merupakan kitab pertama yang disusun dalam ilmu hadits menurut pendapat yang masyhur. Kitab ini ditulis sebagai penolakan terhadap orang-orang yang meremehkan ahli hadits, dan sebagai panduan bagi para pelajar hadits pada masanya dalam berakhlaq. Kitab ini memuat berbagai cabang ilmu hadits di antaranya :

1. Adab Thalib al-Hadits
2. Periwayatan dan Penulisan Hadits
3. ’Ali dan Nazil
4. Metode Tahammul wa al-Ada’
5. Ma’rifah Ruwah al-Hadits


Kitab ini belum membicarakan berbagai Mushthalahat al-Hadits, seperti pembagian hadits menjadi Mutawatir, Masyhur, ‘Aziz, dan Ahad. Pembagian Hadits menjadi Shahih, Hasan, dan Dha’if beserta cabang-cabangnya belum juga dibicarakan.Kitab ini juga tidak membahas persoalan Anwa’ al-Riwayah seperti Riwayah al-Akabir ‘an al-Ashaghir, Riwayah al-Aqran, Riwayah al-Aba’ ‘an al-Abna’, dan masih banyak lagi yang ditinggalkan untuk disempurnakan oleh ulama’ sesudahnya.

Kitab ini sepenuhnya bersumber kepada ucapan-ucapan ahli hadits sebelum al-Ramahurmuzi. Jadi, dapat dikatakan bahwa al-Ramahurmuzi tidak menjelaskan berdasarkan analisanya sendiri, tetapi sifatnya hanya menukil saja.

3 komentar:

  1. boleh diskusi tidak ya? dari sekian banyak guru al-Ramahurmuzi, dari siapa pengaruh pemikiran beliau yang paling dominan?

    BalasHapus
  2. Kitab ini ditulis sebagai penolakan terhadap orang-orang yang meremehkan ahli hadits, penolakan seperti apa dan apa yang mereka remehkan terhadap ilmuan hadits masa itu?

    BalasHapus
  3. mohon jawabannya untuk melengkapi isi makalah saya, trimakasih

    BalasHapus